6.30 – 7.30 – przybycie dzieci do przedszkola, zabawy swobodne, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju

7.30 – 7.45 – Ćwiczenia poranne

7.45 – 8:00 Czynności higieniczno-porządkowe oraz przygotowanie do śniadania

8.00 – 9.00  Śniadanie (Poziomki i Biedronki 8:30)

9.00 – 11.15 Zajęcia dydaktyczne ( programowe i dodatkowe), zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze

10.15 – 10.30 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do drugiego śniadania.

10.30 – 11.30 – II śniadanie

11.30 – 12.45 zajęcia ( programowe i dodatkowe), gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe, zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, spacer, zabawy relaksacyjne

12.15 – 12.30  – Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu

12.30 – 13.00 – obiad dwudaniowy

13:00 – 14:15– odpoczynek, drzemka (grupy Maluszków)

14:15 – 15:00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

15.00 – 15:15 Czynności higieniczno-porządkowe oraz przygotowanie do podwieczorku.

15:15 – 16:15  Podwieczorek

16:15 – 18:00 Zabawa dowolna, prace porządkowe w sali. W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.