Co to SI?

To skrót Sensoryczna Integracja

A co to Integracja Sensoryczna?

To proces prawidłowego przetwarzania bodźców sensorycznych przez nasz mózg.

A o jakich bodźcach tu mowa?

Bodźce sensoryczne to każdy rodzaj bodźców, które otrzymuje nasz mózg. Są to obrazy (wzrok), dźwięki (słuch), zapachy, smaki czy wrażenia dotykowe.

Nasz mózg przetwarza te bodźce tworząc ogólny obraz otaczającego świata.

W integracji sensorycznej wszystkie zmysły są istotne. Pięć zmysłów podstawowych (dotyk, wzrok, słuch, węch, smak) oraz doświadczenia zmysłowe (świadomość ciała, ruch,przyciąganie grawitacyjne).

Integracja pozwala człowiekowi na celowe działanie, właściwą reakcję organizmu, umożliwia selekcję informacji i odwołuję się do wcześniejszych doświadczeń. To sposób porządkowania przez mózg informacji, odbieranych przez nasze zmysły.

Na czym polegają zaburzenia integracji sensorycznej?

Zaburzenia pojawią się kiedy układ nerwowy nieprawidłowo przetwarza informacje docierające z narządów zmysłów zewnętrznych oraz wewnętrznych. Trudności mogą dotyczyć bodźców czuciowych(dotyk i czucie głębokie), wzrokowych, słuchowych, smakowych lub węchowych.

Co to Sala SI?

To pomieszczenie wyposażone w odpowiedni sprzęt terapeutyczny, który dostarczy dziecku kontrolowanej dawki doznań sensorycznych podczas indywidualnych zajęć z terapeutą.

Terapia w sali Si zazwyczaj przebiega w formie zabawy, np. poprzez huśtanie, balansowanie, zabawy z piłką, różnicowanie bodźców itp. 

Układ nerwowy dziecka uczy się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne i integracji wrażeń płynących ze zmysłów.

W naszej sali istnieje  możliwość realizowania zajęć z gimnastyki korekcyjnej , rehabilitacji i fizjoterapii dziecka.