Światło ?
Ale o co chodzi?
Światło ma moc terapeutyczną , wycisza, uspokaja lub pobudza i mobilizuję układ nerwowy w zależności od potrzeb dziecka. A w połączeniu z innymi bodźcami (słuchowymi, dotykowymi, węchowymi) pełni istotną rolę w Terapii Snoezelen
Terapia Snoezelen ? 
Co to jest? 
Terapia Snoezelen to wielozmysłowa terapia w Sali Doświadczania Świata. Jest formą wsparcia rozwoju, dziecko poznaje świat dzięki zmysłom (wzroku, dotyku, słuchu i węchu). Terapia pobudza zmysły do działania , wykorzystując zróżnicowane bodźce – muzyke, efekty świetlne, zapach, obrazy oraz łagodne wibrację. Stwarza warunki do odprężenia , relaksu i wyciszenia w przypadku nadpobudliwości oraz eksplorowania w przypadku dzieci wycofanych, lękowych. To indywidualna przestrzeń , która daje poczucie bezpieczeństwa , wspiera poczucie własnej wartości i zaufania, zwiększaja również umiejętności komunikacyjne i społeczne.
Dla Kogo zajęcia w Sali Doświadczania Świata?
Generalnie terapia wykorzystywana jest w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ale stanowi doskonałą formę zajęć dla dzieci nadpobudliwych, w kryzysie, lękowych, w traumie.  Dla każdego może być odskocznią od stresów dnia codziennego, rozwijać wrodzoną kreatywność – bez telewizorów, telefonów , ostrych dźwięków i oślepiających świateł. Terapia oddziałuje pozytywnie na zaburzenia w sferze umysłowej, fizycznej czy poznawczej, umożliwia stymulację lub odprężenie.
Zapraszamy do naszej Sali Doświadczania świata na ,,kąpiele” sensoryczne, aby zanurzyć się w dźwiękach, światłach, zapachach i korzystać z Terapii Snoezelen.
Jesteś zainteresowany dzwoń 607 090 386